Precarioheffing

Inwoners van De Ronde Venen betalen sinds 2017 precarioheffing. Dit betaalt u aan nutsbedrijven als Vitens, Stedin en Essent. De precarioheffing die u betaalde, kreeg u terug via een korting op de aanslag gemeentebelastingen.

Om welk bedrag gaat het?

In totaal krijgt één huishouden/bedrijf in 2019 €180,56 terug van de gemeente. Dit bedrag bestaat uit:

  • De vergoeding voor precario waterbedrijven: €140,56 (= vergoeding tot en met 2019).
  • De vergoeding voor precario op gas en elektra: €40,00 (= vergoeding over 2019).

Heeft u geen korting voor de precarioheffing op uw gemeentebelastingen ontvangen?

Vraag dan alsnog de korting aan bij de gemeente door een e-mail te sturen naar gemeente@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 1616. De gemeente berekent dan of u toch recht heeft op korting. Zo ja, dan krijgt u alsnog uw geld terug.

Vanaf 2020 verrekent de gemeente de vergoeding ‘precario waterbedrijven’ direct met Vitens

Dat betekent dat u vanaf 2020 de korting ‘waterleidingbedrijven’ van ongeveer € 65,00 niet meer op uw aanslag gemeentebelasting ziet. U betaalt dit bedrag dan immers ook niet aan Vitens. Daarom ontvangt u ook geen korting meer van de gemeente.

Op uw aanslag gemeentebelastingen van 2020 krijgt u nog wel een korting voor precario op gas en elektra

Dat is een vergoeding van €40 per jaar.

Vanaf 2022 vervallen alle precarioheffingen

Dat betekent dat u vanaf dat moment geen precarioheffing meer hoeft te betalen. U krijgt dan hiervoor ook geen korting meer op uw aanslag gemeentebelastingen.

Wetten