Bewonersbudget

Heeft u een idee om de leefbaarheid van uw straat, buurt of wijk te vergroten? Dan kunt u hier een bewonersbudget voor aanvragen. 

U kunt bijvoorbeeld budget aanvragen voor:

 • de adoptie van een groenstrook
 • het opknappen van een speeltuin
 • het opruimen van zwerfafval
 • de bouw van een jeugdhonk
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen

logo DigiDNu bewonersbudget aanvragen met uw DigiD

Het initiatief:

 • draagt bij aan de leefbaarheid in uw straat, buurt of wijk
 • wordt ondersteund door een groep wijkbewoners, de groepsgrootte is afhankelijk van het initiatief
 • het betreft een nieuw initiatief (eenmalige bijdrage)
 • wordt minimaal één maand voor uitvoering ingediend
 • past binnen het gemeentelijk beleid
 • u kunt de kosten verantwoorden door middel van bonnen
 • u levert achteraf foto's van het initiatief aan

Om budget aan te vragen voor uw initiatief, geeft u door:

 • welk doel u wilt bereiken
 • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
 • een specificatie van de kosten
 • welke partijen of partners meebetalen aan het initiatief

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.