Bomen en groen vervangen in De Ronde Venen

Overzicht van de te kappen bomen in Mijdrecht, Abcoude, Vinkeveen en Wilnis in 2023.

Het groen in de openbare ruimte heeft onderhoud nodig en na verloop van tijd vervangen we bomen en groen. Zo blijft de kwaliteit van het groen op peil. Dit jaar vervangt de gemeente op verschillende locaties bomen.

Wanneer vervangt de gemeente bomen?

Bomen vervangen we als er door een verminderde conditie en een hoge leeftijd de verwachting bestaat dat de boom geen toekomst meer heeft. Ook bomen die door hun standplaats niet meer te behouden zijn, vervangen we. Denk bijvoorbeeld aan extreme wortelopdruk of ingroei in het riool. 
Op een aantal locaties gaan we bij bomen die in de beplanting staan en worden vervangen, ook de beplanting vernieuwen. 

Bewoners van een straat waar we bomen vervangen krijgen een brief 

Hierin staat meer informatie. Ook kunnen de bewoners meedenken over de boomkeuze die wij terug planten.

Waar vervangt de gemeente bomen en groen?

Binnenkort vragen we de kapvergunning aan voor de te vervangen bomen. We zijn bezig met de voorbereidingen hiervoor. 
In de tabel hieronder staan de locaties, soort en aantallen te vervangen bomen:

 

Overzicht te vervangen bomen
Locatie Soort Aantal
Granaat, Mijdrecht Prunus (kers) 19
Prinses Margrietlaan, Mijdrecht Alnus cordata (els) 17
  Sorbus intermedia (lijsterbes) 8
Griffioen, Mijdrecht Pyrus (peer) 11
Leicester, Mijdrecht Fraxinus excelsior (es) 12
  Ulmus hollandica (iep) 6
Midrethstraat, Mijdrecht Prunus (kers) 11
Assesorstraat, Mijdrecht Fraxinus excelsior (es) 4
Landsherenstraat, Mijdrecht Fraxinus excelsior (es) 4
Hertogenstraat, Mijdrecht Fraxinus excelsior (es) 4
Windmolen, Mijdrecht Carpinus Betulus 14
Scholeksterlaan, Vinkeveen Fraxinus excelsior (es) 10
Molmlaan/Burg. Fernhoutlaan, Wilnis Betula pendula (berk) 3
  Fraxinus excelsior (es) 1
Ds. W.A. Willemsplantsoen, Wilnis Fraxinus excelsior (es) 5
Lange Coupure, Abcoude Salis alba (wilg) 90
Angsteloord, Abcoude Tilia (linde)

1

 

Overzichtskaartjes met de te vervangen bomen

Op onderstaande kaartjes ziet u welke bomen worden vervangen.

Mijdrecht

Griffioen

Legenda

GB Boombeheer, Bomen

Icoon te vervangen bomenTe vervangen bomen
Vervangen 12 pyrus
1:820

Mijdrecht, Griffioen, te kappen bomen

Leicester

Legenda

  Icoon te vervangen bomenTe vervangen bomen

Vervangen 6 iepen / 12 essen
1:710

Mijdrecht, Leicester, te kappen bomen

Granaat

Legenda
Vervangingsplan bomen 2023 Granaat, Mijdrecht
1:750

Mijdrecht, Granaat, te kappen bomen

Proostdijland Midrethstraat

Legenda
Te kappen bomen Mijdrecht Proostdijlaan Midrethstraat
11 x Kers
1:1000

Mijdrecht, Midrethstraat, te kappen bomen

Hertogenstraat

Legenda
Te kappen bomen Hertogenstraat Mijdrecht
1:500

Mijdrecht, Hertogenstraat, te kappen bomen

Windmolen

Legenda
Te kappen bomen (treurwilgen) Windmolen Mijdrecht
1:850

Mijdrecht Windmolen te kappen bomen

Assessorstraat

Legenda
Te kappen bomen Assessorstraat Mijdrecht
1:500

Mijdrecht Assessorstraat, te kappen bomen

Landsherenstraat

Legenda
Te kappen bomen Landsherenstraat Mijdrecht
1:500

Mijdrecht, Landsherenstraat, te kappen bomen

Prinses Margrietlaan

Legenda

Te kappen bomen Prinses Margrietlaan-Alnus

Mijdrecht, Prinses Margrietlaan-Alnus, te kappen bomen

Prinses Margrietlaan

Legenda

Te kappen bomen Prinses Margrietlaan-Sorbus

Mijdrecht, Prinses Margrietlaan-Sorbus, te kappen bomen

Abcoude

Angsteloordt

Legenda:
Te kappen bomen Angsteloord Abcoude
1:500

Abcoude, Angsteloordt, bomen kappen 2023

Lange Coupure

Legenda:
Te kappen bomen Abcoude, Lange Coupure (een zijde van de weg) 90 x wilg
1:4000

Abcoude, Lange Coupure, bomen kappen 2023

Wilnis

Ds W.A. Willemseplantsoen

Legenda
Te kappen bomen Ds. W.A. Willemseplantsoen, Wilnis
1:500

Wilnis, Willemseplantsoen, te kappen bomen

Molmlaam, Burgemeester Fernhoutlaan

Legenda

Te kappen bomen Molmlaam, Burgemeester Fernhoutlaan, Wilnis
1:500

Wilnis, Molmlaan, Burgemeester Fernhoutlaan, te kappen bomen

Vinkeveen

Zuiderwaard

Legenda
Te kappen bomen Vinkeveen Zuiderwaard
Scholeksterlaan: 10 x Es
1:800

Vinkeveen, Zuiderwaard, te kappen bomen