Riool

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan.

  • Rioolverstopping

    Bij een rioolverstopping controleert u eerst waar de verstopping precies zit: in eigen grond of in gemeentegrond.

  • Afvalwater lozen

    Als u afvalwater kwijt wilt, kunt u het lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels.

  • Rioolaansluiting aanvragen

    De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.