Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Ook de vervanging van riolering in gemeentegrond, moet u aanvragen. Uw riolering moet aan diverse eisen voldoen voordat de gemeente uw riolering aansluit.

 • U kunt alleen woningen of andere gebouwen aansluiten op het riool. 
 • U heeft twee afvoeren nodig: voor de afvoer van het regenwater en voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater. De afvoeren moeten aan specifieke eisen voldoen. 
  Is er in de directe omgeving oppervlaktewater aanwezig? Dan wordt het regenwater niet via de gemeentelijke riolering maar in het oppervlaktewater geloosd.

De kosten voor de aanleg of wijziging van het riool betaalt de aanvrager. De kosten worden vooraf door de gemeente in rekening gebracht.

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

U gebruikt hiervoor het formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.

Om een rioolaansluiting aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw contactgegevens
 • de locatie van de aansluiting
 • een situatieschets
 • het type aansluiting
 1. U stuurt het formulier met alle gegevens naar gemeente@derondevenen.nl of naar Gemeente De Ronde Venen, t.a.v. afdeling IBOR, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
 2. De gemeente stuurt u een offerte voor de kosten die de gemeente maakt.
 3. U zorgt dat de afvoeren worden aangesloten volgens de technische eisen. Worden de werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer? Dan moet de aannemer een KLIC-melding doen. Hiermee wordt duidelijk waar de kabels en leidingen in de grond liggen.
 4. De werkzaamheden in de gemeentegrond worden uitgevoerd door de gemeente of door een aannemer in opdracht van de gemeente.
 5. De aansluiting wordt gecontroleerd door de gemeente.
 6. U kunt de straat en/of tuin weer dicht maken.
 7. U stuurt de revisiegegevens van de huisaansluiting in tweevoud naar gemeente@derondevenen.nl of naar Gemeente De Ronde Venen, afdeling IBOR, postbus 250 3640 AG Mijdrecht.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.