Straatverkoop en verkoop aan de deur (venten) aanmelden

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen vergunning nodig.

De verkoop of het afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een openbare en in de openlucht gelegen plaats of aan huis is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 21.00 uur.

De venter moet zich kunnen legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Verboden is:

  • Venten op zondag.
  • Venten op maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 en 10.00 uur.
  • Een venter mag geen gebruik maken van luidsprekers, versterkers of andere middelen ter versterking van geluid.
  • De openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar brengen.

Er is geen vergunning nodig als de opbrengst van de verkoop bestemd is voor een goed doel en de verkoop op straat of huis-aan-huis plaatsvindt. Dat is bijvoorbeeld bij collecteren voor een goed doel en de verkoop van artikelen voor een goed doel. 

Verkoop seizoensgebonden producten

Voor venten op zondag van een seizoensgebonden product, bijvoorbeeld ijs, verleend het college aan maximaal 4 venters een ontheffing.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.