Burenoverlast melden

U kunt op verschillende manieren overlast hebben. Hierbij kunt u denken aan:

 • geluidsoverlast
 • overlast doordat er teveel mensen in 1 huis wonen
 • overlast van een open haard of houtkachel (10 tips om dit te voorkomen)
 • overlast door bomen in de tuin
 • dierenoverlast (bijvoorbeeld een hond die 's nachts veel blaft of veel hondenpoep op straat)

De voorwaarden voor de gedragsaanwijzingen van uw gemeente aan uw buren zijn: 

 • u heeft ernstig last van uw buren
 • er is overlast in of vanuit een woonhuis
 • de overlast gaat niet over of wordt niet minder
 • u heeft last van:
  • hard geluid of
  • stank of
  • dieren of
  • mensen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn of
  • vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf of
  • intimidatie van mensen vanuit een woning of een erf

De gemeente dwingt uw buren om iets te doen aan de overlast. De gemeente legt in algemene regels vast wanneer en welke gedragsaanwijzigingen zij mogen opleggen.  

Heeft u last van houtstook en weet u wie de overlastgevers zijn? Ga eerst zelf in gesprek met uw buren. Geef aan dat u hinder ondervindt van hun stookgedrag en kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Mocht dit niet helpen, dan kunt u een melding bij de gemeente doen. 

Zo doet u een melding van ernstige burenoverlast:

 • u neemt contact op met de gemeente
 • u geeft door:
  • om welke buren het gaat
  • om wat voor overlast het gaat
  • hoe lang de overlast al duurt
  • op welke tijden er overlast is
  • wat u tot dan toe zelf gedaan heeft om er met uw buren uit te komen
  • of anderen op de hoogte zijn van de overlast, zoals hulpverleners of de politie

U kunt ook een melding doen via het algemene nummer van de politie T. 0900 88 44. U kunt het beste meteen melden dat u over burenoverlast belt.

Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren dit op te lossen. Buurtbemiddeling van Stichting Tympaan-De Baat kan u hierbij helpen.

Lukt dit niet? Dan kunt u de hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.