Briefadres aanvragen

U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente.

Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. U kunt bijvoorbeeld een briefadres aanvragen als: 

 • U in een zorginstelling verblijft.
 • U in een gevangenis verblijft.
 • Maar ook als u in een vaartuig (bijvoorbeeld schippers) of voertuig woont.

Een briefadres is het woonadres van een familielid of een bekende. Op het briefadres wordt uw post ontvangen en de ontvanger geeft het aan u door.

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Een briefadres aanvragen is gratis.

U vraagt het briefadres aan bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak te maken via T.0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl

Zo vraagt u een briefadres aan:

 • U neemt contact op met de gemeente waar het briefadres is.
 • U geeft door:
  • waarom u een briefadres nodig heeft
  • voor hoe lang u verwacht het briefadres nodig te hebben
  • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • een geldig identiteitsbewijs of kopie hiervan van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • uw eigen geldige identiteitsbewijs