Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen.

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Komt u uit het buitenland of staat u nergens ingeschreven dan moet u telefonisch een afspraak maken via T. 0297 29 16 31.

Nu online uw verhuizing doorgeven

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het oude adres naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

De termijn voor het doorgeven van een verhuizing is:

  • 4 weken voor de verhuizing, tot
  • 5 dagen na de verhuizing

Zo geeft u een verhuizing door:

  • Log in met DigiD bij de gemeente waarin u gaat wonen.
  • U vult de gegevens in.

Als u online uw verhuizing doorgeeft, hoeft u geen kopie legitimatiebewijs mee te sturen.