Inburgeringscursus volgen

Als u in Nederland woont en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus volgen bij een opleidingsinstituut. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

Als u in Nederland woont, de Nederlandse taal niet goed spreekt en begrijpt, en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. U kunt hiervoor een inburgeringscursus volgen. U leert dan Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.

U moet inburgeren in de volgende gevallen:

  • U komt uit een land buiten de Europese unie.
  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • U heeft geen Nederlands paspoort.

Woonde u 8 jaar of langer in Nederland en was u leerplichtig? Heeft u Nederlandse diploma's of certificaten of komt u tijdelijk naar Nederland voor werk of studie? Dan geldt de inburgeringsplicht niet voor u.

U betaalt zelf de cursus en het examen. Het is mogelijk om geld te lenen via DUO.

Als u moet inburgeren, kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wilt u bellen met DUO? Dat kan op maandag tot en met vrijdag. Van 9.00 tot 17.00 uur via T. 050 599 96 00.

U zoekt zelf uit waar u een cursus wilt volgen. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.