Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften heeft tot taak het gemeentebestuur te adviseren over bezwaarschriften.

De commissie bezwaarschriften heeft tot taak het gemeentebestuur te adviseren over bezwaarschriften. Deze commissie is samengesteld uit externe deskundigen. De commissie bestaat uit twee kamers: de algemene kamer en de sociale kamer.

De commissie bezwaarschriften bestaat op dit moment uit de volgende leden: Voorzitter: mevrouw L.E.M. Zalme

Algemene kamer

 • Mevrouw M.E. van den Kommer
 • De heer A.J. Elbertsen
 • De heer A.J. van Putten
 • Mevrouw I.P.F. Olgers
 • Mevrouw W.H. Ooms-van Beek
 • Mevrouw X. Wentink-Quelle

Sociale kamer

 • Mevrouw J.E. Koedood
 • De heer A.J. van Putten
 • De heer D.T.G. Thuijs
 • Mevrouw W.F. Odekerken
 • De heer R.J. ’t Jong

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met Juridische Zaken van de gemeente via E. juza@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Hier kunt u eveneens de agenda van de hoorzitting van de algemene kamer opvragen.