Adviescommissies

Gemeente De Ronde Venen heeft een aantal adviescommissies.

 • Rekenkamercommissie

  Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn controlerende taak en onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert.

 • Commissie voor ruimtelijke kwaliteit, MooiSticht

  Commissie voor ruimtelijke kwaliteit, MooiSticht De monumenten- en welstandscommissie adviseert de gemeente wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of een monument.

 • Commissie bezwaarschriften

  Commissie bezwaarschriften De commissie bezwaarschriften heeft tot taak het gemeentebestuur te adviseren over bezwaarschriften.

 • Jongerenadviescommissie (JAC)

  Jongerenadviescommissie (JAC) De Adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid (JAC) adviseert het college en de raad gevraagd en ongevraagd over zaken op het gebied van jeugd en jongeren.

 • Woonadviescommissie (WAC)

  Woonadviescommissie (WAC) De Woonadviescommissie zet zich in voor verbetering van de woonkwaliteit en toetst de plannen voor woningen en woonomgeving op gebruikskwaliteit.

 • Participatieplatform Sociaal Domein

  Participatieplatform Sociaal Domeinpng Het participatieplatform Sociaal Domein heeft een signaalfunctie en adviseert het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over deze taken.