Rekenkamer

De Rekenkamer ondersteunt de raad in zijn controlerende taak en onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De uitvoering gebeurt volgens de Verordening Rekenkamer gemeente De Ronde Venen 2023. 

De Rekenkamer bestaat uit drie externe leden. Zij worden ondersteund door de secretaris van de Rekenkamer.

Externe leden

Lijst externe leden
Naam Functie
De heer A.J.H. Smets Voorzitter

De heer W. Blok

Mevrouw D.C. Groesz

Lid

Lid

   

Voor meer informatie over de Rekenkamer kunt u contact opnemen met de griffie via E. griffier@derondevenen.nl.

Werkwijze Rekenkamer

Jaarverslagen

Onderzoeken