Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn controlerende taak en onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De uitvoering gebeurt volgens de Verordening Rekenkamercommissie gemeente De Ronde Venen 2019. 

De Rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden. Zij worden ondersteund door de secretaris van de Rekenkamercommissie.

Externe leden

Lijst externe leden
Naam Functie
De heer A.J.H. Smets Voorzitter
Mevrouw A. Eling Lid
Mevrouw B. Lettinga Lid


Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffie via E. griffier@derondevenen.nl.

Werkwijze Rekenkamercommissie

Jaarverslagen

Onderzoeken