Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn controlerende taak en onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn controlerende taak en onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert. De uitvoering gebeurt volgens de Verordening rekenkamercommissie 2016.

Externe leden

Naam Functie 
De heer A.J.H. Smets        Voorzitter
De heer K. (Kai) Woerden Lid
Mevrouw B. Lettinga  Lid

Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffie via E. griffier@derondevenen.nl

Jaarverslag 2017- 2018 (pdf)

onderzoeksrapport handhaving Plassengebied (pdf)

Jaarverslag 2016 (pdf)

Verordening rekenkamercommissie 2016 (pdf)

Reglement van orde (pdf)

Rapport De Ronde Venen - DUO plus (pdf)

Eindrapport transformatie jeugdzorg (pdf)

Eindrapport preventief jeugdbeleid (pdf)