Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn controlerende taak en onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn controlerende taak en onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert. De uitvoering gebeurt volgens de Verordening rekenkamercommissie 2016.

Externe leden

Lijst externe leden
Naam Functie
De heer A.J.H. Smets Voorzitter
Mevrouw A. Eling Lid
Mevrouw B. Lettinga Lid


Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffie via E. griffier@derondevenen.nl

Eindrapport rekenkameronderzoek dorpshuizen

Eindrapport rekenkameronderzoek subsidiebeleid 

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 RKC De Ronde Venen

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 RKC

Jaarverslag 2017- 2018 (pdf)

onderzoeksrapport handhaving Plassengebied (pdf)

Jaarverslag 2016 (pdf)

Verordening rekenkamercommissie 2016 (pdf)

Reglement van orde (pdf)

Rapport De Ronde Venen - DUO plus (pdf)

Eindrapport transformatie jeugdzorg (pdf)

Eindrapport preventief jeugdbeleid (pdf)