Iets melden, vragen, klacht indienen of bezwaar maken

 • In en om uw woning

  Wilt u iets melden over uw directe woonomgeving? Bijvoorbeeld over grofvuil? Of wilt u een nee/ja- of nee/nee sticker aanvragen?

 • Melding over de openbare ruimte

  U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, ongedierte, onderhoud, obstakels, verkeer, overlast, of graffiti.

 • De Luistertafel

  Voelt u zich niet gehoord of gezien door de gemeente? De Luistertafel staat voor u klaar. Hier kunt u terecht om uw verhaal te doen. Wij luisteren naar uw ervaringen en zoeken samen naar een oplossing.

 • Iets verloren of gevonden

  Wilt u gevonden of verloren voorwerpen melden of bent u uw paspoort of identiteitskaart verloren?

 • Fraude melden

  Iedereen kan (anoniem) uitkeringsfraude bij de gemeente melden.

 • Bezwaar maken en juridische procedures

  Wilt u een bezwaar of heeft u een klacht over de gemeente indienen? Of wilt u de gemeente aansprakelijk stellen?

 • Melding overlast door bedrijven

  Ervaar je overlast die veroorzaakt wordt door een bedrijf, dan kun je op de website van de Omgevingsdienst regio Utrecht een melding doen.

 • Overlast van bouwen en bouwwerkzaamheden

  Als u overlast ervaart van bouwen en bouwwerkzaamheden, dan kunt u dit melden.

 • Informatieverzoek of Woo-verzoek doen

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit is mogelijk door de Wet open overheid (Woo). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.