Informatieverzoek of Woo-verzoek doen

U mag informatie opvragen over wat de gemeente doet. U doet dan een informatieverzoek of een Woo-verzoek. Woo staat voor Wet open overheid.

Informatieverzoek

U doet een informatieverzoek als u informatie wilt die alleen voor u belangrijk is. U heeft de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken. De informatie die we u sturen, maken we niet openbaar. 

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar gemeente@derondevenen.nl met als onderwerp: informatieverzoek.

Woo-verzoek

U doet een Woo-verzoek als u informatie over een onderwerp openbaar wilt maken.

Vul hieronder het formulier verzoek Wet open overheid in.

Zet in uw verzoek in ieder geval:

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat
  • Om welke taak van de gemeente het gaat
  • Welke informatie u wilt ontvangen
  • Om welke periode het gaat
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen
  • Uw naam en adres

Als u een Woo-verzoek heeft gedaan, dan krijgt u bericht dat wij uw verzoek hebben ontvangen. Als wij extra informatie nodig hebben, dan nemen we binnen 2 weken contact met u op.

logo DigiDNu een verzoek Wet open overheid doen

logo eHerkenningNu een verzoek Wet open overheid doen

Zonder inloggenNu een verzoek Wet open overheid doen zonder inloggen

  • De gemeente neemt geen besluit over een informatieverzoek. U kunt dan geen bezwaar maken of in beroep gaan.
  • De gemeente neemt wel een besluit over een Woo-verzoek. U krijgt binnen 4 weken een reactie van ons. We kunnen dit verlengen met 2 weken. Hiervan ontvangt u dan een bericht. Als u veel informatie vraagt, dan kan de termijn te kort zijn om alle informatie te verzamelen. In dat geval maken wij met u afspraken over de verdere afhandeling. Als het verzoek niet duidelijk is, dan kunnen wij de behandeling tijdelijk uitstellen. Dat bespreken wij dan met u.

We verzamelen de informatie en beoordelen deze op basis van de wet. We beschermen gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven. Dit staat in de Woo. Bij een Woo-verzoek neemt de gemeente een officieel besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.