Inkoop en aanbesteding

Als de gemeente een grote opdracht heeft, moet zij deze Europees aanbesteden. Alle bedrijven uit heel Europa kunnen zich inschrijven. Neem voor meer informatie over een aanbesteding contact op met de gemeente.

De gemeente De Ronde Venen moet zich bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, houden aan (Europese) aanbestedingsregels. De gemeente heeft hierop beleid vastgesteld. Het beleid zet in op maatschappelijk verantwoord inkopen met de insteek duurzaam, sociaal en met oog voor het Midden en Klein bedrijf (MKB). Dit beleid is onder meer vastgelegd in de Notitie Social Return on Investment. De gemeente hanteert bij de inkoop en aanbesteding eigen inkoopvoorwaarden.

De stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) ondersteunt de gemeente bij inkopen en aanbestedingen om zo gezamenlijk de kwaliteit van het proces van een gemeentelijke inkoop te verbeteren. Meer informatie vindt u op www.stichtingrijk.nl.

Heeft u een klacht over de aanbestedingsprocedure? Dan kunt u terecht bij het klachtenmeldpunt.

Gemeente De Ronde Venen wil lokale ondernemers de kans geven om mee te dingen naar gemeentelijke inkoopopdrachten en aanbestedingen. Daarom worden inkopen en aanbestedingen die in voorbereiding zijn, opgenomen in het jaarlijkse gemeentelijke inkoopplan. Lokale bedrijven zijn hierdoor eerder bekend met gemeentelijke opdrachten en kunnen vooraf hun interesse tonen. Het wordt aangeraden dit uiterlijk in het kwartaal voorafgaand aan de aanbesteding te doen via het centrale emailadres van de gemeente E. gemeente@derondevenen.nl.

Het vooraf tonen van interesse betekent niet dat deze bedrijven een bevoorrechte positie hebben. Het vooraf interesse tonen leidt er toe dat de gemeente bekend is met het bedrijf, waardoor het lokale bedrijf meer kans heeft, dat het wordt gevraagd om een offerte uit te brengen. Onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar en de gemeente houdt geen overzicht bij van lokale ondernemers.

De Ronde Venen koopt daarnaast het hele jaar door allerlei kleinere diensten en producten in, zoals bloemen, schrijfwaren, huishoudelijke producten, het verzorgen van lunches et cetera. De gemeente doet dit ook bij voorkeur via lokale bedrijven. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen hierover via het centrale emailadres E. gemeente@derondevenen.nl contact opnemen met de gemeente.