Inkoop en aanbesteding

Gemeente De Ronde Venen koopt het hele jaar door diensten, producten en werken in. Van het bouwen van bruggen, het aanleggen van wegen tot de aanschaf van een softwarepakket. De gemeente houdt zich hierbij aan (Europese) aanbestedingsregels. Heeft u interesse om een opdracht van gemeente De Ronde Venen uit te voeren? Lees dan verder en neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Ieder jaar stelt de gemeente een Inkoopjaarplan vast. Hierin staan alle inkopen en aanbestedingen die in voorbereiding zijn bij de gemeente.

De (Europese) aanbestedingsregels zijn vastgelegd in de Aanbestedingswet. In lijn met die wet heeft de gemeente een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Hierin staan de kaders en uitgangspunten waar de gemeente zich aan houdt bij inkoop en aanbesteding. Het beleid zet in op maatschappelijk verantwoord inkopen met de insteek duurzaam, sociaal en met oog voor het Midden en Klein bedrijf (MKB). Dit beleid is onder meer uitgewerkt in de Notitie Social Return on Investment

Onder 'Bijzonderheden' leest u de kaders en documenten die de gemeente hanteert bij inkoop en aanbesteding. De gemeente hanteert eigen inkoopvoorwaarden.

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) ondersteunt de gemeente bij inkopen en aanbestedingen uit het Inkoopplan. 

Heeft u een klacht over de aanbestedingsprocedure?

Dan kunt u terecht bij het klachtenmeldpunt.

Wilt u als lokale ondernemer uw interesse in een opdracht doorgeven?

Doe dit dan uiterlijk in het kwartaal voorafgaand aan de aanbesteding. Geef dit door via gemeente@derondevenen.nl.

Een getoonde interesse betekent niet automatisch dat het bedrijf een bevoorrechte positie heeft.

Het betekent wel dat de gemeente bekend is met het bedrijf. Hierdoor is de kans groter dat de gemeente het bedrijf vraagt om een offerte. De gemeente houdt geen overzicht bij van lokale ondernemers.

Wilt u uw interesse in een kleinere opdracht doorgeven?

De gemeente koopt het hele jaar door ook kleinere diensten en producten in, zoals bloemen, schrijfwaren, huishoudelijke producten of het verzorgen van lunches. Ook deze inkopen doet de gemeente bij voorkeur via lokale bedrijven. Als u interesse hebt voor een opdracht, kunt u dit doorgeven aan de gemeente via gemeente@derondevenen.nl.