Ondernemen in De Ronde Venen

Contact accountmanager bedrijven

De accountmanager Bedrijven is hét aanspreekpunt voor ondernemers in De Ronde Venen.

Mail de accountmanager bedrijven

Onderwerpen Ondernemen in de Ronde Venen

 • Uw Contactpersoon

  Accountmanager bedrijven Ondernemers en bedrijven in De Ronde Venen kunnen met vragen, problemen of klachten in de Gemeente De Ronde Venen terecht bij de accountmanager bedrijven.

 • Bedrijf starten en vestigen

  Bedrijf starten en vestigen Wilt u zich als bedrijf vestigen in de gemeente, wilt u uw bedrijf verhuizen of uitbreiden? In sommige gevallen moet u dit melden of heeft u een vergunning nodig.

 • Subsidies en financiële ondersteuning

  Subsidies en financiële ondersteuning Heeft u als ondernemer (tijdelijk) financiële hulp nodig? Dan zijn er wellicht mogelijkheden voor ondersteuning. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw situatie.

 • Bedrijfsvoering

  Bedrijfsvoering Voor hulp bij de start, de ontwikkeling of bedrijfsvoering van uw onderneming, kunt u bij de Gemeente De Ronde Venen terecht.

 • Ruimtebehoefteonderzoek

  Bedrijf starten en vestigen De bedrijventerreinmarkt trekt aan. Vanwege lokale en regionale ontwikkelingen heeft gemeente De Ronde Venen in 2019 de ruimtebehoefte van bedrijven in beeld laten brengen.

 • Een evenement of activiteit organiseren

  Evenement of activiteit organiseren U heeft toestemming of een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen.

 • Inkoop en aanbesteding

  Inkoop en aanbesteding De gemeente De Ronde Venen moet zich bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, houden aan (Europese) aanbestedingsregels.

 • Belastingen voor ondernemers

  Belastingen voor ondernemers Sinds 1 januari 2016 voert Gemeentebelastingen Amstelland de belastingheffing uit van de gemeente De Ronde Venen.

 • Gemeentelijk ondernemersbeleid

  Gemeentelijk ondernemersbeleid Deze beleidsnota heeft als inzet de versterking van de economie in De Ronde Venen. Economisch beleid kent een sterke relatie met onder meer sociale zaken, ruimtelijke ordening en milieu.

 • MKB vriendelijkste gemeente

  Gemeentelijk ondernemersbeleid Waarom we de uitdaging aangaan.