U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ondernemen in De Ronde Venen

Contact accountmanager bedrijven

De accountmanager Bedrijven is hét aanspreekpunt voor ondernemers in De Ronde Venen.

Mail de accountmanager bedrijven

Onderwerpen Ondernemen in de Ronde Venen

 • Uw Contactpersoon

  Accountmanager bedrijven Ondernemers en bedrijven in De Ronde Venen kunnen met vragen, problemen of klachten in de Gemeente De Ronde Venen terecht bij de accountmanager bedrijven.

 • Regelingen Ondernemers (inclusief regelingen coronavirus)

  Subsidies en vergoedingen voor instellingen Op dit moment zitten we in bijzondere tijden. Het belangrijkste is dat we gezond blijven. Daarnaast beseffen wij heel goed dat ondernemers voor grote uitdagingen staan om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden, nu en in de toekomst. Hier vindt u alle informatie over verschillende regelingen voor ondernemers vanuit de gemeente, de Provincie en Rijksoverheid.

 • Bedrijf starten en vestigen

  Bedrijf starten en vestigen Wilt u zich als bedrijf vestigen in de gemeente, wilt u uw bedrijf verhuizen of uitbreiden? In sommige gevallen moet u dit melden of heeft u een vergunning nodig.

 • Bedrijfsvoering

  Bedrijfsvoering Voor hulp bij de start, de ontwikkeling of bedrijfsvoering van uw onderneming, kunt u bij de Gemeente De Ronde Venen terecht.

 • Op zoek naar gemotiveerd personeel?

  Werk Wilt u kennismaken met potentiële vakmensen? Kom dan in contact met het Werkcentrum.

 • Een evenement of activiteit organiseren

  Evenement of activiteit organiseren U heeft toestemming of een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen.

 • Inkoop en aanbesteding

  Inkoop en aanbesteding De gemeente De Ronde Venen moet zich bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, houden aan (Europese) aanbestedingsregels.

 • Belastingen voor ondernemers

  Belastingen voor ondernemers Sinds 1 januari 2016 voert Gemeentebelastingen Amstelland de belastingheffing uit van de gemeente De Ronde Venen.

 • Gemeentelijk ondernemersbeleid

  Gemeentelijk ondernemersbeleid Deze beleidsnota heeft als inzet de versterking van de economie in De Ronde Venen. Economisch beleid kent een sterke relatie met onder meer sociale zaken, ruimtelijke ordening en milieu.

 • MKB vriendelijkste gemeente

  Gemeentelijk ondernemersbeleid Waarom we de uitdaging aangaan.

 • Ruimtebehoefteonderzoek

  Bedrijf starten en vestigen De bedrijventerreinmarkt trekt aan. Vanwege lokale en regionale ontwikkelingen heeft gemeente De Ronde Venen in 2019 de ruimtebehoefte van bedrijven in beeld laten brengen.