Gemeentelijk ondernemersbeleid

Deze beleidsnota heeft als inzet de versterking van de economie in De Ronde Venen. Economisch beleid kent een sterke relatie met onder meer sociale zaken, ruimtelijke ordening en milieu.

De gemeente heeft een aantal toekomstvisies en beleidsstukken opgesteld voor ondernemen in De Ronde Venen. Hieronder vindt u de belangrijkste documenten.

 • Plan van aanpak Wilnis centrum
  De gemeente heeft samen met ondernemers en vastgoedeigenaren plannen van aanpak opgesteld voor het dorpscentra van Wilnis/Abcoude. In de komende jaren geven we gezamenlijk uitvoering aan de plannen. Het plan van aanpak voor Mijdrecht volgt binnenkort. De plannen vraagt u op bij onze accountmanager bedrijven, Jarieke Heemskerk, via j.heemskerk@derondevenen.nl.

 • Economische visie 2025 (pdf)
  De economische visie 2025 vormt het beleidskader voor de economische ontwikkeling van de gemeente tot en met 2025.
   
 • Nota detailhandelstructuur

  De nota Detailhandelstructuur zet in op het behouden en versterken van de leefbaarheid in De Ronde Venen door de bestaande winkelstructuur te versterken.