Gemeentelijk ondernemersbeleid

Deze beleidsnota heeft als inzet de versterking van de economie in De Ronde Venen. Economisch beleid kent een sterke relatie met onder meer sociale zaken, ruimtelijke ordening en milieu.

De gemeente heeft een aantal toekomstvisies en beleidsstukken opgesteld voor ondernemen in De Ronde Venen. Hieronder vindt u de belangrijkste documenten.

 • Economische visie 2025 (pdf)
  De economische visie 2025 vormt het beleidskader voor de economische ontwikkeling van de gemeente tot en met 2025.
   
 • Detailhandelsvisie
  De Kracht van Kernen: Nota Detailhandelstructuur De Ronde Venen 2020 vormt het nieuwe beleidskader voor de ontwikkeling van de detailhandel tot en met 2020.
   
 • Evaluatie detailhandelsbeleid 2018 (pdf)
  In dit rapport staat de evaluatie van het detailhandelsbeleid. Naast een cijfermatige ontwikkeling van de detailhandel in de afgelopen periode zijn de bevolkingsontwikkelingen en bestedingen geanalyseerd.
   
 • Integrale visie Bedrijventerrein Mijdrecht en - in de toekomst (pdf)
  Op 31 mei 2007 heeft de raad de toekomstvisie ‘Bedrijventerrein Mijdrecht en/in de toekomst’ als leidraad vastgesteld.
   
 • Beleidsnota Perifere detailhandel op bedrijventerrein Mijdrecht (pdf)
  Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Mijdrecht Vinkeveen’ geeft aan op welke locatie, welk type en in welke omvang perifere detailhandel (bouwmarkten, keukenwinkels en woninginrichtingszaken) op bedrijventerrein Mijdrecht is toegestaan. In Vinkeveen is deze vorm van detailhandel niet toegestaan. In de beleidsnota leest u de gemeentelijke visie hierachter.
   
 • Beleidsnota Magazijnverkoop op bedrijventerrein Mijdrecht
  Eenmalige verkoop van restpartijen aan particulieren (magazijnverkoop) op het bedrijventerrein is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Toch wil de gemeente dit toestaan, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.