Gemeentelijk ondernemersbeleid

Deze beleidsnota heeft als inzet de versterking van de economie in De Ronde Venen. Economisch beleid kent een sterke relatie met onder meer sociale zaken, ruimtelijke ordening en milieu.

De gemeente heeft een aantal toekomstvisies en beleidsstukken opgesteld voor ondernemen in De Ronde Venen. Hieronder vindt u de belangrijkste documenten.

 • Plan van aanpak Wilnis centrum
  De gemeente heeft samen met ondernemers en vastgoedeigenaren plannen van aanpak opgesteld voor het dorpscentra van Wilnis/Abcoude. In de komende jaren geven we gezamenlijk uitvoering aan de plannen. Het plan van aanpak voor Mijdrecht volgt binnenkort. De plannen vraagt u op bij onze accountmanager bedrijven, Jarieke Heemskerk, via j.heemskerk@derondevenen.nl.

 • Economische visie 2025 (pdf)
  De economische visie 2025 vormt het beleidskader voor de economische ontwikkeling van de gemeente tot en met 2025.
   
 • Nota detailhandelstructuur

  De nota Detailhandelstructuur zet in op het behouden en versterken van de leefbaarheid in De Ronde Venen door de bestaande winkelstructuur te versterken.

 • Integrale visie Bedrijventerrein Mijdrecht en - in de toekomst (pdf)
  Op 31 mei 2007 heeft de raad de toekomstvisie ‘Bedrijventerrein Mijdrecht en/in de toekomst’ als leidraad vastgesteld.
   
 • Beleidsnota Perifere detailhandel op bedrijventerrein Mijdrecht (pdf)
  Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Mijdrecht Vinkeveen’ geeft aan op welke locatie, welk type en in welke omvang perifere detailhandel (bouwmarkten, keukenwinkels en woninginrichtingszaken) op bedrijventerrein Mijdrecht is toegestaan. In Vinkeveen is deze vorm van detailhandel niet toegestaan. In de beleidsnota leest u de gemeentelijke visie hierachter.
   
 • Beleidsnota Magazijnverkoop op bedrijventerrein Mijdrecht
  Eenmalige verkoop van restpartijen aan particulieren (magazijnverkoop) op het bedrijventerrein is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Toch wil de gemeente dit toestaan, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.