Accountmanager bedrijven

Ondernemers kunnen met vragen terecht bij onze accountmanager bedrijven.

Vragen over (wijziging) van bestemmingsplannen.

E-mail: bedrijven@derondevenen.nl

Aanspreekpunt

De accountmanager weet wat er speelt en kent de juiste personen binnen de gemeente. Zij informeert ondernemers over plannen en ontwikkelingen in de gemeente en heeft een actieve rol bij de begeleiding van nieuwe bedrijven die zich hier vestigen. Daarnaast werkt de accountmanager aan samenwerking tussen ondernemers(verenigingen) en de gemeente op gebieden als werkgelegenheid, bereikbaarheid, veiligheid en toekomstvisies. U kunt onze accountmanager tegenkomen tijdens bijeenkomsten van de plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen. Ook bezoekt onze accountmanager regelmatig bedrijven en heeft zij een actieve rol in het organiseren van bezoeken van het college aan bedrijven in De Ronde Venen.