Accountmanager bedrijven

Ondernemers en bedrijven in De Ronde Venen kunnen met vragen, problemen of klachten in de Gemeente De Ronde Venen terecht bij de accountmanager bedrijven.

Ondernemers kunnen met vragen terecht bij onze Accountmanager Bedrijven, Ines de Ridder.

Neem contact op met Ines!

Het algemene nummer: 0297 29 16 16

Mobiel: 06 82 49 15 29

E-mail: bedrijven@derondevenen.nl

Aanspreekpunt

De Accountmanager Bedrijven is hét aanspreekpunt voor ondernemers in De Ronde Venen

De accountmanager weet wat er speelt en kent de juiste personen binnen de gemeente. Zij informeert ondernemers over plannen en ontwikkelingen in de gemeente en heeft een actieve rol bij de begeleiding van nieuwe bedrijven die zich hier vestigen. Daarnaast werkt de accountmanager aan samenwerking tussen ondernemers(verenigingen) en de gemeente op gebieden als werkgelegenheid, bereikbaarheid, veiligheid en toekomstvisies. U kunt onze accountmanager tegenkomen tijdens bijeenkomsten van de plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen. Ook bezoekt onze accountmanager regelmatig bedrijven en heeft zij een actieve rol in het organiseren van bezoeken van het college aan bedrijven in De Ronde Venen.