Bestemmingsplannen

Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Bekijk dan het bestemmingsplan voordat u start met uw plannen. Vraag eventueel of u van het bestemmingsplan mag afwijken.

  • Bestemmingsplan inzien

    Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. Deze vindt u op ruimtelijkeplannen.nl of http://0736.ropubliceer.nl/ 

  • Afwijken van het bestemmingsplan

    Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

  • Bestemmingsplan wijzigen

    Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? En mag u niet afwijking van het bestemmingsplan? Dan kunt u aan de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.