Bestemmingsplan wijzigen

De Omgevingswet komt eraan. Wijzigingen bestemmingsplan aanvragen is niet meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Aanvragen tot wijzigen van een bestemmingsplan moesten voor 1 juli 2023 zijn ingediend.

Op 1 januari 2024 worden alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen vervangen door 1 omgevingsplan. Daarmee wijzigt ook de werkwijze voor het wijzigen van een bestemmingsplan en dan dus omgevingsplan.

Om een plan of ontwikkeling mogelijk te maken met een wijziging van een bestemmingsplan moet het gewijzigde plan als ontwerp, volgens de wet, voor 31 december 2023 door de gemeente ter inzage zijn gelegd. Het plan doorloopt dan de normale bestemmingsplanprocedure. Omdat een bestemmingsplanprocedure een lange voorbereidingstijd vraagt, moesten aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging, inclusief volledig ontwerpbestemmingsplan vóór 1 juli 2023 zijn ingediend. Het is tijd technisch niet meer mogelijk een bestemmingsplanprocedure op te starten.

Start u een procedure tussen 1 juli 2023 en 31 december 2023?

Dan behandelt de gemeente deze als voorbereiding voor vergunning voor een omgevingsplanactiviteit (OPA) onder de Omgevingswet. Dan wordt dus niet het omgevingsplan gewijzigd, maar wordt een vergunning voorbereid voor het betreffende initiatief. De definitieve aanvraag voor de omgevingsvergunning kan vervolgens na inwerkingtreding van de Omgevingswet, dus vanaf 1 januari 2024 worden ingediend.

Vanaf 1 januari 2024 werken we met een (tijdelijk) omgevingsplan

Totdat we een nieuw omgevingsplan hebben gemaakt, bestaat het omgevingsplan tijdelijk uit de regels uit de oude bestemmingsplannen en beheersverordeningen, aangevuld met andere al geldende regels. Voor de gehele gemeente geldt 1 omgevingsplan. Voor ontwikkelingen die afwijken van dit omgevingsplan kan een vergunningprocedure voor een omgevingsplanactiviteit worden gevolgd.

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.

Hebt u vragen?

Stuur dan een mail naar omgevingszaken@derondevenen.nl.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.