Bestemmingsplan wijzigen

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van een gebied. Er staat in waar en wat op dat gebied gebouwd mag worden. En waarvoor een gebouw eventueel gebruikt mag worden.

Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? En mag u niet afwijking van het bestemmingsplan door middel van een aangevraagde omgevingsvergunning? Dan kunt u aan de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. 

Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.