Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op Ruimtelijkeplannen.nl, RoPubliceer en eventueel op papier in het gemeentehuis.

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden
 • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
 • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied

Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze heten inpassingsplannen.

Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, staat dit op de pagina 'bekendmakingen', in de weekkrant De Groene Venen, in het elektronisch gemeenteblad en eventueel in een bewonersbrief. 

U kunt de bestemmingsplannen ook op papier inzien in het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken, dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar omgevingszaken@derondevenen.nl

U kunt (ontwerp)bestemmingsplannen van de gemeente bekijken via:

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.