Omgevingsplan bekijken

In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het omgevingsplan bekijken op de website van de gemeente, op het Omgevingsloket en eventueel op papier in het gemeentehuis.

Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan.

Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte.

Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag.

In een omgevingsplan staat onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
  • gemeentelijke monumenten
 • regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld:
  • regels over milieubelastende activiteiten
  • regels over bomen kappen
  • regels over parkeren

Zo bekijkt u het omgevingsplan:

 • Kijk op de website van de gemeente.
 • Kijk op het Omgevingsloket.
 • Bekijk het omgevingsplan op papier bij de gemeente.

Het omgevingsplan heette vroeger bestemmingsplan.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.