Belastingen voor ondernemers

Sinds 1 januari 2016 voert Gemeentebelastingen Amstelland de belastingheffing uit van de gemeente De Ronde Venen.