Bedrijveninvesteringszone (BIZ), bijdrage voor Centrum Mijdrecht

Valt uw onderneming binnen een Bedrijven Investeringszone (BIZ)? Dan betaalt u belasting in de vorm van een BIZ-bijdrage. De gemeente stuurt u een belastingaanslag als u de BIZ-bijdrage moet betalen.

Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BIZ) moeten belasting betalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. Een BIZ is bijvoorbeeld een industrieterrein, bedrijventerrein of winkelgebied.

Het geld van de BIZ-bijdrage wordt gebruikt om de bedrijfsomgeving veilig en aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door maatregelen tegen graffiti of voor een betere bereikbaarheid. Hiervoor wordt een speciale vereniging of stichting opgericht. Deze krijgt voor de maatregelen subsidie van de gemeente.

In De Ronde Venen bestaat de volgende BIZ:

  • BIZ Centrum Mijdrecht

Heeft u vragen over gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met Gemeentebelastingen Amstelland via T. 020 540 48 86 of E. belastingen@amstelveen.nl.

Voor vragen over de besteding van de BIZ-gelden door de Stichting Koopcentrum Mijdrecht verwijzen we u naar www.shoppingmijdrecht.nl

De gemeente stelt de BIZ-bijdrage voor maximaal 5 jaar in.  Momenteel loopt de periode van 2021 – 2024.

Als u BIZ-bijdrageplichtig bent, ontvangt u hiervoor automatisch een belastingaanslag.