In en om uw woning

Wilt u iets melden over uw directe woonomgeving? Bijvoorbeeld over grofvuil? Of wilt u een nee/ja- of nee/nee sticker aanvragen?

 • Ongedierte bestrijden

  Heeft u last van ongedierte? Dan kunt u de gemeente om advies vragen bij de bestrijding.

 • Grofvuil inleveren

  Bent u niet in staat om uw grof huisvuil zelf naar het afvalbrengstation te vervoeren?

 • Burenoverlast

  Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren dit op te lossen. Buurtbemiddeling van Stichting Tympaan-De Baat kan u hierbij helpen.

 • Afvalwater lozen

  Als u afvalwater kwijt wilt, kunt u het lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels.

 • Straatverkoop en verkoop aan de deur (venten) melden

  De verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur moet u bij de gemeente melden.

 • Nee/ja-sticker of nee/nee-sticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen.