Ongedierte bestrijden

Heeft u last van ratten of muizen bij uw woning? Meld dit bij de gemeente. Wij komen bij u langs en kunnen u adviseren over het bestrijden of we verwijzen u door. Ook ongedierte in een openbaar gebouw meldt u bij ons. Voor de bestrijding van ander ongedierte bij u thuis, zoals een bijen- of wespennest, neemt u contact op met een gespecialiseerd bedrijf.

Ongedierte kan voor overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • kevers
  • rupsen
  • kakkerlakken
  • ratten
  • muizen
  • wespen

U kunt de gemeente om advies vragen bij de bestrijding.

Spinselmot en Eikenprocessierups, ze kunnen er weer zijn

Het kriebelseizoen is weer begonnen en dat wil zeggen dat er weer sprake kan zijn van overlast van rupsen in tuin en plantsoen. In dit opzicht zijn twee soorten rupsen belangrijk.

Spinselmot en eikenprocessierups

Allereerst is er de onschuldige, maar hinderlijke Spinselmot (Hyponomeuta padellus).

Overlast van Spinselmot betreft het rupsenstadium van deze mot in de maanden mei en juni. De rupsen verzamelen zich in nesten van witte draden waarbij hele bomen en struiken ingesponnen worden in een soort web. Dit is een weinig fraai gezicht en ook de rupsen die zich bij gevaar laten vallen en overal naar toe kruipen worden als hinderlijk ervaren.

Niet schadelijk

Dit alles neemt niet weg dat deze webstructuren en rupsen absoluut onschadelijk zijn voor mens en dier. Ook de aangetaste beplanting kan zich prima van deze plaag herstellen omdat het maar om een overlastperiode van enkele weken (4 tot 6) per jaar gaat. Hoewel de rupsen een zekere voorkeur voor bepaalde bomen en struiken hebben is hun mogelijke keus zo breed dat gerust gezegd kan worden dat ze in bijna alle boom- en struiksoorten kunnen voorkomen.

Aangezien de rupsen onschadelijk zijn, de overlast tijdelijk is, afzuigen niet werkt (rupsen laten zich als verdediging vallen) en mogelijke bestrijdingsmiddelen niet selectief zijn (ze doden dus ook andere soorten) worden deze rupsen door de gemeente niet bestreden.

Het melden van deze overlast is niet noodzakelijk.

Daarnaast is er de Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea).

De Eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rups komt, zoals de naam aangeeft, vooral voor op Eik maar kan ook op andere boomsoorten voorkomen.

Gezondheidsrisico

Tussen april en september is de vlinder in het rupsenstadium. In dit stadium is deze diersoort een risico voor de gezondheid van mens en dier. De rupsen beschikken namelijk over brandharen ter verdediging. Deze haren veroorzaken uitslag, zwellingen, jeuk en soms braken, duizeligheid en koorts. Bovendien blijven de haren een aantal jaren actief. Het is dus belangrijk om de rupsen te bestrijden, maar dit is niet altijd mogelijk.

Als uitgangspunt hanteert de gemeente dat de boomeigenaar verantwoordelijk is voor zijn eigendom, bestrijding en het voorkomen van gezondheidsklachten is dus aan de eigenaar.

Bestrijding door gemeente

Voor haar eigen bomen hanteert de gemeente het beleid dat de Eikenprocessierups bestreden wordt middels zuigen op die plaatsen waar er sprake is van veelvuldig gebruik (speelplaatsen, paden. e.d.) en waar bestrijding mogelijk is (het nest moet te bereiken zijn). Overige plekken worden voorzien van een waarschuwingslint met een opdruk die aangeeft dat er sprake is van Eikenprocessierups zodat contact met de rupsen te vermijden is voor gebruikers van de openbare ruimte.

Het is belangrijk de aanwezigheid van deze plaag te melden aan de eigenaar van de boom zodat die kan beoordelen of bestrijding kan plaatsvinden of andere maatregelen kan treffen.

Voor gemeentelijke bomen kunt u dit melden bij onze servicelijn, telefoon 0297-291616.

Indien u in contact komt met de brandharen adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

Gaat het om ongedierte in een openbaar gebouw of in de openbare ruimte? Dan meldt u dit bij de gemeente. Wij beoordelen de situatie en zorgen waar nodig voor bestrijding.

Voor overlast van muskusratten in de openbare ruimte, kunt u terecht bij de provincie.

Woont u in een huurwoning en heeft u last van ongedierte?

Neem dan contact op met Cazas Wonen.

Heeft u een koopwoning en last van ongedierte?

Dan kunt u contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf.