Commissie voor ruimtelijke kwaliteit, MooiSticht

De monumenten- en welstandscommissie adviseert de gemeente wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of een monument.

De monumenten- en welstandscommissie adviseert de gemeente wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of een monument. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en of het past in de bestaande omgeving en welke materialen gebruikt gaan worden. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van het bouwwerk. Van oude panden beoordeelt de commissie de monumentale en historische waarde.

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via E. omgevingszaken@derondevenen.nl

Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 25 februari 2020