Commissie voor ruimtelijke kwaliteit, MooiSticht

De commissie ruimtelijke kwaliteit MooiSticht adviseert de gemeente wanneer een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen of een monument.

De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en of het past in de bestaande omgeving en welke materialen gebruikt gaan worden. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van het bouwwerk. Van oude panden beoordeelt de commissie de monumentale en historische waarde.

Voor meer informatie over de commissie kunt u contact opnemen met het Team Omgeving via E. omgevingszaken@derondevenen.nl.