Burgemeester Maarten Divendal

De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Op 22 november 2011 is Maarten Divendal geïnstalleerd als burgemeester van De Ronde Venen.

MAARTEN_D
Burgemeester Maarten Divendal 
T. 0297 29 17 10
E. h.vanofferden@derondevenen.nl

Portefeuille:

Handhaving van de openbare orde en veiligheid, communicatie en juridische zaken, archief en regionale samenwerking.

Nevenfuncties Maarten Divendal - 05.07.2022