Burgemeester Maarten Divendal

De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Op 22 november 2011 is Maarten Divendal geïnstalleerd als burgemeester van De Ronde Venen.

MAARTEN_D
Burgemeester Maarten Divendal 

T. 0297 29 17 10
E. h.vanofferden@derondevenen.nl

Portefeuille

Handhaving van de openbare orde en veiligheid, communicatie en juridische zaken, archief en regionale samenwerking.

Nevenfuncties

Hoofdfunctie

 • Burgemeester bij de gemeente De Ronde Venen (betaald)

Nevenfuncties uit het ambt

 • Politieregio (regio Midden-Nederland)
  • bestuurlijk overleg burgemeesters (lid)
  • regionaal college district West (lid)
  • Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg (lid)
 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  • algemeen bestuur (lid)
  • bestuurlijke adviescommissie risicobeheersing en preventie (lid)
 • Regionaal Historisch Centrum (lid bestuur)
 • Stichting beveiliging bedrijventerrein (voorzitter)
 • Recreatie Stichtse Groenlanden (plv lid algemeen bestuur)
 • Regiegroep Amstel-Meerlandenoverleg 

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter VNG afdeling Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht (landelijk) Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
 • Lid Raad van Toezicht BiSC, Bibliotheek Service Centrum Utrecht; en daardoor lid RvT fusie
  stichtingen Cubiss, provinciale service instellingen Limburg en Brabant (betaalde nevenfunctie)
 • Lid redactie online nieuwsbrief Lokaal bestuur
 • ‘bestuur’ burgemeesterwerkgroep Centrum voor Lokaal Bestuur
 • Lid mediaraad RTV Utrecht
 • Beschermheer Stichting Panti Asuhan