Gemeentesecretaris Marco Vonk

Marco Vonk is gemeentesecretaris van gemeente De Ronde Venen.

Functie: gemeentesecretaris/algemeen directeur
T. 0297 23 34 71
E. m.vonk@derondevenen.nl

M Vonk

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties.