Wethouder Anja Vijselaar

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder Anja Vijselaar is tevens tweede locoburgemeester.

ANJA

Wethouder Anja Vijselaar (tweede locoburgemeester)

Partij: VVD
T. 0297 55 15 20
E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl

Portefeuille 

  • Financiën
  • Economie
  • Arbeidsmarkt
  • Bedrijventerrein
  • Integraal plan Vinkeveen
  • Mobiliteit
  • Wegen
  • Openbaar vervoer
  • (Coördinatie) veiligheidsontwikkeling en handhaving 

Nevenfuncties

Hoofdfunctie

• Wethouder bij de gemeente De Ronde Venen (betaald)

Mevrouw A.D. Vijselaar bekleedt naast het wethouderschap de volgende 
nevenfuncties:

Nevenfuncties vanuit het ambt:

• Vicevoorzitter U10 bestuurstafel Economische Positionering (onbetaald)
• Bestuurlijke thematrekker bij U10 van de ROM (onbetaald)
• Raad van Commissarissen Kansis Groen (onbetaald)

Overige nevenfuncties:

• Raad van commissarissen Westpoort Warmte te Amsterdam (betaald)
• Lid van het bestuur van De Verbinding b.v. (betaald)
• Voorzitter van het College van Deskundigen van de NEN Safety Culture Ladder (betaald)

Mevrouw A.D. Vijselaar bekleedt naast het wethouderschap geen openbare 
betrekkingen