Wethouder Cees van Uden

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder Cees van Uden is tevens derde locoburgemeester.

Wethouder Cees van Uden
Wethouder Cees van Uden (derde locoburgemeester)

Partij: D66
T. 0297 29 16 97
E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl

Portefeuille

 • Duurzaamheid
 • Natuur en landschap
 • Milieu
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Integraal huisvestingsplan scholen
 • Gemeentehuis
 • Armoede
 • Schuldhulpverlening
 • Participatiewet en WMO
 • Inclusie
 • Personeel en organisatie
 • ICT en kunst
 • Cultuur en monumenten 

Nevenfuncties Cees van Uden - 02.06.2022