Wethouder Huib Zevenhuizen

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder Huib Zevenhuizen is tevens vierde locoburgemeester.

Wethouder Huib Zevenhuizen
Wethouder Huib Zevenhuizen (vierde locoburgemeester)

Partij: Ronde Venen Belang
T. 0297 55 15 20
E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Bestemmingsplan Plassengebied
 • Vergunningverlening

Nevenfuncties

Hoofdfunctie

 • Wethouder bij de gemeente De Ronde Venen (betaald)

De heer H.D. Zevenhuizen bekleedt naast het wethouderschap de volgende nevenfuncties:

Nevenfuncties uit het ambt

 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
  • Lid Dagelijks Bestuur (onbetaald)
  • Algemeen Bestuur (onbetaald)

Overige nevenfuncties

 • Adviseur IT (betaald)

De heer H.D. Zevenhuizen bekleedt naast het wethouderschap geen openbare betrekkingen.