Wethouder Huib Zevenhuizen

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder Huib Zevenhuizen is tevens vierde locoburgemeester.

Wethouder Huib Zevenhuizen
Wethouder Huib Zevenhuizen (vierde locoburgemeester)

Partij: Ronde Venen Belang
T. 0297 55 15 20
E. secretariaatwethouders@derondevenen.nl

Portefeuille

  • Ruimte ordening
  • Volkshuisvesting
  • Bestemmingsplan Plassengebied
  • Vergunningverlening

Nevenfuncties Huib Zevenhuizen - 13.01.2023