Begroting, kadernota en programmarekening

Hier vindt u de begroting, kadernota en programmarekening.

Programmabegroting 2022

De Programmabegroting 2022 kunt u eenvoudig bekijken via de website begrotingsapp.

Programmabegroting 2021

De Programmabegroting 2021 kunt u eenvoudig bekijken via de website begrotingsapp

Programmabegroting 2020

De Programmabegroting 2020 kunt u eenvoudig bekijken via de website begrotingsapp.

Programmabegroting 2019

De Programmabegroting 2019 kunt u eenvoudig bekijken via de website begrotingsapp.

Kadernota

Kadernota 2022
Kaderbrief 2021
Kadernota 2020
Kadernota 2019