Begroting, kadernota en programmarekening

De Programmabegroting 2019 & 2020 kunt u ook eenvoudig bekijken via de Begrotingsapp.

Programmabegroting

De Programmabegroting 2019 kunt u eenvoudig bekijken via de website begrotingsapp.

Programmarekening

De Programmarekening 2018 kunt u eenvoudig bekijken via de website begrotingsapp.

Kadernota

Kaderbrief 2021

Kadernota 2020
Kadernota 2019