Gemeenschappelijke regelingen

Afspraken over deze samenwerking met andere gemeenten worden vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

De gemeente De Ronde Venen werkt op verschillende manieren en terreinen samen met andere gemeenten. Vaak worden afspraken over deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen. Sinds 1 juli 2021 is het wettelijk verplicht dat een gemeenschappelijke regeling in het GR-register wordt vermeld. Het GR-register is een centraal overzicht met gemeenschappelijke regelingen op Overheid.nl waar alle informatie over gemeenschappelijke regelingen te vinden is.