Gemeenschappelijke regelingen

Afspraken over deze samenwerking met andere gemeenten worden vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

De gemeente De Ronde Venen werkt op verschillende manieren en terreinen samen met andere gemeenten. Vaak worden afspraken over deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen. In een register wordt bijgehouden aan welke gemeenschappelijke regelingen de gemeente De Ronde Venen deelneemt.

Gemeenschappelijke regelingen (pdf)