Inspreken

U kunt tijdens commissies en gemeenteraadsvergaderingen inspreken.

https://derondevenen.raadsinformatie.nl/info/Extra_informatie/17