Inspreken

U kunt tijdens politieke commissies en gemeenteraadsvergaderingen inspreken

Inspreekrecht inwoners

De gemeenteraad nodigt u van harte uit om in te spreken over een onderwerp dat al dan niet op de agenda staat. Dit kan tijdens een politieke commissie of een raadsvergadering. Hieronder leggen we u graag uit hoe u zich kunt aanmelden en hoe inspreken in zijn werk gaat. 

Aanmelden om in te spreken

Inwoners kunnen tijdens politieke commissies en gemeenteraadsvergaderingen inspreken. Inspreken kan over een onderwerp dat al dan niet op de agenda staat. U kunt zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden door te bellen naar 0297 29 18 89. Een mail sturen kan ook, dit doet u naar griffier@derondevenen.nl. Wij vragen u om het onderwerp waarover u wilt inspreken te benoemen in uw mail.

Hoe gaat inspreken in zijn werk?

Wanneer u inspreekt over een onderwerp dat op de agenda staat, dan vindt de inspraak plaats aan het begin van de behandeling van het onderwerp. Inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, gebeurt aan het begin van de vergadering.

De voorzitter zal, wanneer het moment daar is, u uitnodigen om uw inspraak te doen. U krijgt vijf minuten de tijd om in te spreken. Bij een politieke commissie krijgen de raadsleden na afloop van uw inspraak kort de gelegenheid om eventuele verduidelijkende vragen te stellen. Bij een raadsvergadering is dit niet het geval en houdt de inspraak een kort laatste betoog in. 
U kunt er voor kiezen om uw inspreektekst van te voren mee te geven aan de raadsleden. Dit kunt u organiseren door uw tekst te mailen naar griffier@derondevenen.nl. De griffie zal er voor zorgen dat uw inspraakreactie aan de agenda wordt toegevoegd. Wanneer u uw tekst pas op de avond zelf wilt verspreiden onder de raadsleden, dan is dat mogelijk door de tekst op de avond zelf aan de griffier te geven. De griffier is verantwoordelijk voor het verspreiden van de documenten, dit kunt u niet zelf doen.

Let op! Het is belangrijk om te weten dat alle politieke commissies en raadsvergaderingen openbaar zijn. Er worden beeld- en geluidsopnames gemaakt.

Aanmelding spreektijd raadsvergadering (pdf)