Referendum aanvragen

Wilt u dat inwoners zich kunnen uitspreken over een besluit van de gemeente?

https://derondevenen.raadsinformatie.nl/info/Extra_informatie/72