Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De 27 raadsleden geven sturing aan het lokale beleid en ontwikkeling.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De 27 raadsleden geven sturing aan het lokale beleid en ontwikkeling. De gemeenteraad stelt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert.

De zetelverdeling in de gemeenteraad is als volgt:

Zetelverdeling gemeenteraad
Partij Aantal zetels
Ronde Venen Belang 10
CDA 3
VVD 3
D66 3
PvdA/GroenLinks 3
Lokaal en Fair De Ronde Venen 2
Seniorenpartij 1
ChristenUnie/SGP 1
Inwonerscollectief

1

 

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Kijk voor informatie op derondevenen.raadsinformatie.nl/leden