Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De 27 raadsleden geven sturing aan het lokale beleid en ontwikkeling.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De 27 raadsleden geven sturing aan het lokale beleid en ontwikkeling. De gemeenteraad stelt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert.

De zetelverdeling in de gemeenteraad is als volgt:

Zetelverdeling gemeenteraad
Partij Aantal zetels
CDA 7*
VVD 5
Ronde Venen Belang 4
D66 4
Seniorenpartij 2*
PvdA/GroenLinks  3
ChristenUnie-SGP 1
Lijst 8 Kernen  1

Samenstelling gemeenteraad

*) Bij de verkiezingen had CDA 6 zetels en de Seniorenpartij 3. Doordat Yvette Janmaat de Seniorenpartij heeft verlaten en is overgestapt naar CDA heeft het CDA nu 7 zetels en de Seniorenpartij 2.