Inkoopplan De Ronde Venen 2024

In 2024 verwacht gemeente De Ronde Venen de volgende inkopen en aanbestedingen: 

Inkopen en aanbestedingen 2024
Projectnaam (inkoopjaarplan) Startgesprek inkoop Dienst/werk Inschatting Procedure  
Fysiek domein        
Uitgifte parkeervergunning en ontheffingen Q1 Dienst EO/MVO  
Adviesdiensten voor vastgoedmanagement Q1 Dienst EO  
Levering van bomen Q2 Levering EO  
Aanbrengen PV-panelen Q2 Werk MVO  
Na-isoleren dak (extensief), incl. verhogen en aanbrengen nieuw dakpakket Q2 Werk MVO  
Opstellen uitvoeringsplannen per dorp obv het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan Q2 Dienst MVO  
Bedrijventerreinstrategie Q3 Dienst MVO  
Spoorboekje duurzaamheid Q1 Dienst MVO  
Visie toerisme & recreatie Q1 Dienst MVO  
Visie/ontwerp en inwonersparticipatie Oude Spoordijk Q1 Dienst MVO  
Aanleg fietsrotonde/aanpassing kruising Bonkestekersweg/Mijdrechtse Dwarsweg/Voorbancken Q2 Werk MVO  
Herinrichting Rijksstraatweg in Baambrugge Q3 Werk MVO  
Beheerder openbare verlichting Q1 Werk MVO  
Materieel diverse voertuigen en machines Q2 Levering MVO  
Bestratings onderhoud Q1 Werk EO  
Asfalt onderhoud Q1 Werk EO  
Belijningen onderhoud Q2 Werk MVO  
Bermen onderhoud Q2 Werk MVO  
PMD inzamelzakken Q1 Dienst MVO  
Kringkoop Q2      
Vervangen en renovatie riolering Q1 Werk MVO  
Opname NEN keuring hoofdgemalen Q3 Dienst MVO  
Opname NEN keuring minigemalen Q3 Dienst MVO  
Renovatie Nellesteinsebrug Q1 Werk MVO  
Raamcontract beweegbare bruggen Q1 Dienst MVO  
Raamcontract vaste bruggen calamiteiten Q2 Dienst MVO  
Raamcontract onderhoud pontveer Q2 Dienst MVO  
Inspectie duikers Q2 Dienst MVO  
Reconstructie 2de Velddwarsweg Q3 Werk MVO  
Raamcontract maaien gazons Q3 Werk MVO  
Vervangingsplan groen/renovaties Q1 Dienst MVO  
Reconstructie Dukaton Q2 Werk MVO  
Overeenkomst Ingenieursdiensten Q1 Dienst EO/MVO  
Monitoring beeldkwaliteit 2024 Q1 Dienst MVO  
Valondergronden zand/schors Q2 Werk MVO  
A.C. Verhoefweg Q3 Werk    
Aanleg kunstgras (twee projecten) Q1 Werk MVO  
Vervangen brug Demmerik Q2 Werk MVO  
Aanpassen 52 bushaltes Q2 Werk MVO  
Sociaal domein        
Tolkendiensten Q1 Dienst EO/MVO  
Vluchtelingenwerk Q2 Dienst EO/MVO  
Schuldhulpverlening Q2 Dienst MVO  
Buurtbemiddeling Q3 Dienst MVO  
Huisontruiming en boedelopslag Q2 Dienst MVO  
Bedrijfsvoering domein        
Materiedeskundige verzekeringen Q1 Dienst MVO  
Website Q2 Dienst N.t.b.  
Publicatie gemeentepagina Q1 Dienst MVO  
Arbodienst Q3 Dienst    
PI-systeem Q2 Dienst    
E-HRM (inclusief LMS en ATS) Q1 Dienst EO  
Fietsregeling (leasefietsen) Q1 Dienst EO/MWO  
Beveiliging Q3 Dienst    
Post Q2 Dienst    
Schoonmaak Q1 Dienst EO  
Mobiele spraak/data abonnementen en vaste lijnen Q2 Dienst N.t.b.  
Software Burgerzaken/Makelaar Q1 Dienst EO  
Bewerking papieren archieven Q1 Dienst MVO  
Hardware mantel Q1 Dienst EO  
Financieel systeem Q2 Dienst EO  

Procedure *

  • EO = Europees openbaar
  • MVO = Meervoudig onderhands
  • EVO = Enkelvoudig onderhands
  • EO GEZ = Gezamenlijk Europees openbaar

Dit overzicht is exclusief de inkopen en aanbestedingen voor het sociaal domein. Informatie hierover is te vinden op de website van Inkoop & Monitoring Utrecht West.

Belangstelling kenbaar maken 

De Ronde Venen koopt het hele jaar door ook verschillende kleine diensten en producten in. Denk hierbij aan bloemen, schrijfwaren, huishoudelijke producten, het verzorgen van lunches, enz. De gemeente doet dit bij voorkeur via lokale bedrijven. 
Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar E. gemeente@derondevenen.nl

Onderhandse aanbestedingen 

Gemeente De Ronde Venen nodigt lokale ondernemers uit om mee te dingen naar gemeentelijke inkoopopdrachten bij onderhandse aanbestedingen. Door te reageren op het Inkoopplan 2024 kunnen lokale bedrijven, voordat de daadwerkelijke aanbesteding start, hun belangstelling kenbaar maken voor een aanbesteding. Een lokale onderneming is een onderneming met een feitelijk vestigingsadres binnen gemeente De Ronde Venen. 
 
Het vooraf interesse tonen betekent niet dat deze bedrijven een bevoorrechte positie hebben. Het vooraf interesse tonen leidt er wel toe dat de gemeente bekend is met het bedrijf. Daardoor is de kans groter dat het lokale bedrijf wordt gevraagd een offerte uit te brengen. 
Wanneer u belangstelling heeft, doe dit dan zo snel mogelijk, bij voorkeur uiterlijk in het kwartaal voorafgaand aan de aanbesteding. De belangstelling kunt u kenbaar maken door een mail te sturen naar E. gemeente@derondevenen.nl

Europese en nationale aanbestedingen 

Europese en nationale aanbestedingen voor diensten, leveringen en “werken” kondigt De Ronde Venen aan op www.tenderned.nl
Heeft u interesse om voor gemeente De Ronde Venen opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt dan voor diensten, leveringen en “werken” www.tenderned.nl in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn. 
TenderNed heeft een gratis “attenderingsservice” waarvoor u zich kunt inschrijven. Daarmee wordt u automatisch op de hoogte gesteld van opdrachten die mogelijk interessant voor u zijn. Kijk voor meer informatie op de website.