Predicaat Hofleverancier, aanvragen

Het predicaat Koninklijk en het predicaat Hofleverancier zijn eretitels. U vraagt beide eretitels aan bij de gemeente waar de organisatie staat ingeschreven.

Het predicaat Hofleverancier is een erenaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Vraag om deze eretitel als uw bedrijf langer dan 100 jaar bestaat.

Krijgt u het predicaat Hofleverancier? U mag deze titel aan uw naam en logo toevoegen.

Het predicaat Hofleverancier is maximaal 25 jaar geldig. Wilt u het predicaat langer gebruiken? Doe dan een verzoek om bestendiging. Dit verzoek moet u ook doen als uw bedrijf heel erg verandert. Bijvoorbeeld bij een nieuwe eigenaar.

Voorwaarden zijn:

  • Uw onderneming bestaat minimaal 100 jaar of elke 25 jaar daarna.
  • U kunt de ontstaansgeschiedenis duidelijk aantonen. 
  • Uw onderneming is van plaatselijk of regionaal belang. 
  • Het is een keurige onderneming en de eigenaar en personeel zijn van goed gedrag.
  • U doet de aanvraag naar aanleiding van een bijzonder jubileum. Bijvoorbeeld bij 100, 125 of 150 jaar. Een aanvraag bij een andere zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf is ook mogelijk.

Voor het aanvragen van het predicaat Hofleverancier of meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Van Offerden via E. h.vanofferden@derondevenen.nl of T. 0297-291710.

De procedure voor het aanvragen van een eretitel duurt ongeveer een jaar.

De behandeling van uw aanvraag kan een jaar duren.

U kunt uw schriftelijke aanvraag doen bij de burgemeester van de gemeente waarin de onderneming is gevestigd. Geef daarin duidelijk aan wat de redenen voor uw verzoek zijn en doe daar documenten bij die uw argumenten ondersteunen.

Benodigde documenten zijn:

  • een algemene motivatie met een historisch overzicht over het bedrijf;
  • direct of eventueel indirect bewijs van de oprichtingsdatum;
  • uittreksel Kamer van Koophandel;
  • opgave van het aantal werknemers;
  • de financiële gegevens over de laatste vijf jaar.