Wie kent een Rondeveense Topper?

Goed voorbeeld doet goed volgen

Gemeente De Ronde Venen wil kinderen die zich maatschappelijk inzetten en daarmee een voorbeeld zijn voor hun omgeving en anderen in het zonnetje zetten. Dat zijn tenslotte toppers en die verdienen onze waardering.

Door betrokken te zijn bij de mensen om ons heen inspireer je andere kinderen en draag je bij aan een samenleving waarin we voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Natuurlijk is elke prestatie op zich al bijzonder, maar er zijn altijd prestaties die zich onderscheiden en bovengemiddeld bijzonder zijn. Hiervoor verdient het kind een Rondeveense Topper!

Wie zijn Rondeveense Toppers?

Kinderen die inspireren, die iets bijzonders doen waardoor ze anderen motiveren. Bijvoorbeeld door zich in te zetten als vrijwilliger of door met een actie geld op te halen voor een goed doel. Of door op een bijzondere manier en met veel inzet aandacht te vragen voor een maatschappelijk thema. Dat zijn Rondeveense Toppers.

Wie komen in aanmerking voor een Rondeveense Topper?

Kinderen tot 14 jaar kunnen een Rondeveense Topper ontvangen. Iedereen kan een kind voordragen. Je kan niet jezelf voordragen. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie, waarna de indiener en de ouders van het kind op de hoogte worden gesteld van een nominatie. Wanneer een kind niet wordt genomineerd door de beoordelingscommissie, krijgt alleen de voorsteller bericht. Kinderen die worden voorgedragen ontvangen dus niet automatisch een nominatie. De inzet van het kind moet toetsbaar en onderscheidend zijn. Om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen is het belangrijk dat de aanmelding geheim blijft voor het betreffende kind. 

Nominatie

Wilt u een bijzonder kind nomineren? Meld hem of haar dan aan via dit aanmeldformulier. Let op: Vermeld duidelijk alle onderstaande informatie in de e-mail. Onvolledige aanmeldingen vertragen het proces aanzienlijk.

  • Uw volledige naam
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer
  • Naam en leeftijd van het kind
  • Waarom verdient dit kind een Jeugdlintje? (uitgebreid beschrijven wat het kind heeft gedaan)
  • Wat voor effect heeft dit gehad?
  • Waarom is het kind een voorbeeld voor anderen?
  • Waarom is dit een bijdrage aan een samenleving waarin we voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken?
  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de ouders.
  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon voor wie het kind deze actie heeft uitgevoerd (individueel persoon of organisatie - diegene die het verhaal kan bevestigen)

Direct aanmelden

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk? Neem dan contact op met Hennie van Offerden, via h.vanofferden@derondevenen.nl.