U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wie kent een Rondeveense Topper?

Goed voorbeeld doet goed volgen

Gemeente De Ronde Venen wil kinderen die zich maatschappelijk inzetten en daarmee een voorbeeld zijn voor hun omgeving en anderen in het zonnetje zetten. Dat zijn tenslotte toppers en die verdienen onze waardering.

Door betrokken te zijn bij de mensen om ons heen inspireer je andere kinderen en draag je bij aan een samenleving waarin we voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Natuurlijk is elke prestatie op zich al bijzonder, maar er zijn altijd prestaties die zich onderscheiden en bovengemiddeld bijzonder zijn. Hiervoor verdient het kind een Rondeveense Topper!

Wie zijn Rondeveense Toppers?

Kinderen die inspireren, die iets bijzonders doen waardoor ze anderen motiveren. Bijvoorbeeld door zich in te zetten als vrijwilliger of door met een actie geld op te halen voor een goed doel. Of door op een bijzondere manier en met veel inzet aandacht te vragen voor een maatschappelijk thema. Dat zijn Rondeveense Toppers.

Wie komen in aanmerking voor een Rondeveense Topper?

Kinderen tot 14 jaar kunnen een Rondeveense Topper ontvangen. Iedereen kan een kind voordragen. Je kan niet jezelf voordragen. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie, waarna de indiener en de ouders van het kind op de hoogte worden gesteld van een nominatie. Wanneer een kind niet wordt genomineerd door de beoordelingscommissie, krijgt alleen de voorsteller bericht. Kinderen die worden voorgedragen ontvangen dus niet automatisch een nominatie. De inzet van het kind moet toetsbaar en onderscheidend zijn. Om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen is het belangrijk dat de aanmelding geheim blijft voor het betreffende kind. De inschrijving sluit op vrijdag 15 november 2019.

Wanneer wordt de Rondeveense Topper uitgereikt?

Woensdagmiddag 15 januari 2020 is het moment waarop de Rondeveense Topper voor het eerst door de burgemeester en de kinderburgemeester feestelijk wordt uitgereikt. Reserveer deze datum dan ook vast in de agenda!

Wilt u een bijzonder kind nomineren? Meld hem of haar hier aan!

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk? Neem dan contact op met Hennie van Offerden, via h.vanofferden@derondevenen.nl.