Archief van de gemeente

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve documenten van de gemeente.

Bouwvergunningen en omgevingsvergunningen zijn aanwezig in het archief. In het dossier zitten bijvoorbeeld vergunningen, bouwtekeningen, sonderingen en berekeningen voor geluid of constructies.

Iedereen kan gratis de archieven inzien. Wel zijn er uitzonderingen bijvoorbeeld vanwege de bescherming van privacy van personen die nog in leven zijn. Dit geldt ook voor het register van de Burgerlijke Stand.

U mag het bouwarchief inzien

Dit betekent dat u het dossier mag lezen, maar dat u geen kopieën mee kunt krijgen of het op een andere manier mag bewerken door bijvoorbeeld er een foto van te maken.

Vanwege auteursrechten is het niet toegestaan om archiefstukken te gebruiken als onderdeel van uw aanvraag, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming heeft van degene die de rechten bezit, zoals de architect.

  • U kunt de documenten uit het archief bijvoorbeeld gebruiken als informatie bij de voorbereiding van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning als u plannen heeft om uw pand of woning te verbouwen.
  • De informatie uit de archiefstukken kan afwijken van nu, de werkelijke situatie. U kunt aan deze stukken geen rechten ontlenen.
  • Het gebruik is voor uw eigen verantwoording.
  • De informatie is niet openbaar voor anderen in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur.

U kunt oudere bouw- en hinderwetvergunningen inzien bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Hier is het ook mogelijk om zelf te zoeken op adres in de inventarissen. Het inzien van andere bouw- en hinderwetvergunningen vraagt u aan bij de gemeente.