Vlaginstructie

Wanneer kunt u de Nederlandse vlag en de gemeentevlag uithangen?

Veel landen kennen wetten met betrekking tot het gebruik van de nationale of de gemeentelijke vlag. Nederland kent die niet. Ook is er geen dwingend protocol. Inwoners, bedrijven of organisaties mogen op alle dagen van het jaar de vlag uithangen.

Er zijn echter wel etiquette en goede gebruiken over hoe om te gaan met vlaggen en wanneer ze worden uitgestoken. Ook al zijn ze niet dwingend, het is wel leuk om te weten wat die gebruiken zijn. Ze bieden houvast als men twijfelt wanneer de vlag te gebruiken en hoe uit te hangen.

Voor het gebruik van vlaggen op overheidsgebouwen (zoals het gemeentehuis) zijn wél regels afgesproken. Deze zijn te vinden op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). Het volgen van deze instructies is voor inwoners, bedrijven en organisaties niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

Goed gebruik van een vlag

Als u de vlag wilt uithangen, mag u dat doen op alle dagen van het jaar. Bijvoorbeeld bij een feestelijke gebeurtenis als een huwelijk of het slagen voor een examen. Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet vlaggen. Alleen voor overheden geldt dat zij zich aan de vlaginstructie moeten houden. Voor inwoners, bedrijven en organisaties vormt de vlaginstructie een goede richtlijn.

Wat zijn gebruik en en regels voor het uithangen van de vlag?

 • De Nederlandse vlag wordt buiten gehangen van zonsopgang tot zonsondergang. De vlag mag ook na zonsondergang blijven hangen indien deze goed is aangelicht.
 • De gemeentevlag mag permanent buiten blijven hangen, ook zonder aanlichting.
 • Als men de vlag halfstok wil hangen, hijst men de vlag eerst omhoog en laat deze dan weer tot halverwege zakken. Als men de vlag die halfstok hangt eraf wil halen, hijst men hem eerst helemaal omhoog en laat hem dan helemaal zakken.
 • In een mast of aan een stok hangt slechts één vlag.
 • Een vlag mag niet vuil, gescheurd of gerafeld zijn. Een vlag die vuil is kan worden gewassen tot max 40 graden. Indien de vlag versleten is en wordt vernietigd moet dit op een respectvolle manier gebeuren. Bij de Mijdrechtse Vlaggen Centrale Vlaggenclub aan de Communicatieweg 9K in Mijdrecht kunnen versleten vlaggen worden ingeleverd.
 • Om snelle slijtage te voorkomen is het raadzaam de vlag bij windkracht 6 binnen te halen.
 • Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen.

Op welke dagen kan de vlag uit?

Het hijsen of uitsteken van de vlag gebeurt in principe op de volgende dagen. Uitsluitend voor dagen waarop wordt gevlagd voor het Koningshuis geldt dat als deze dag op een zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag valt, de datum tussen haakjes geldt. Nederlandse vlag, richtlijnen van het Rijk

 • 31 januari (1 februari):
  • Verjaardag van Prinses Beatrix
  • Nederlandse vlag met oranje wimpel:
 • 27 april (26 april):
  • Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander
  • Nederlandse vlag met Oranje wimpel
 • 4 mei
  • Nationale dodenherdenking:
  • Vlag halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang
 • 5 mei
  • Nationale Bevrijdingsdag:
 • 17 mei (18 mei)
  • Verjaardag van Koningin Máxima
  • Nederlandse vlag met Oranje wimpel
 • Laatste zaterdag in juni
  • Veteranendag
 • 15 augustus (16 augustus)
  • Formeel einde Tweede Wereldoorlog
 • 7 december (8 december)
  • Verjaardag van de Prinses van Oranje
  • Nederlandse vlag met Oranje wimpel
 • 15 december (16 december)
  • Koninkrijksdag

Gemeentevlag

Het structureel of veelvuldig uithangen van de gemeentevlag juichen we als gemeente zeer toe. Inwoners die aan de grens van de gemeente wonen, zouden bijvoorbeeld de gemeentevlag permanent kunnen laten hangen om mensen duidelijk te maken dat zij De Ronde Venen binnenkomen of verlaten. Momenten waaraan u kunt denken voor het uithangen van de vlag:

 • Dag van de nieuwjaarsreceptie gemeente (begin januari)
 • Gemeenteraadsverkiezingen
 • Feestweek Vinkeveen (juli)
 • Feestweek Wilnis (augustus)
 • Feestweek Abcoude (augustus)

Overige dagen waarop gevlagd kan worden

 • Uw eigen verjaardag: Nederlandse vlag en/of vlag De Ronde Venen
 • Verjaardag van huisgenoten: Nederlandse vlag en/of vlag De Ronde Venen
 • Bij huwelijksjubilea: Nederlandse vlag en/of vlag De Ronde Venen
 • Het behalen van een diploma of een andere feestelijke gelegenheid
 • 11 oktober – Coming Out day - regenboogvlag

Bijzondere vlaginstructie

Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kan een bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd. Tijdens officiële inkomende bezoeken van staatshoofden, de koning, en de Commissaris van de Koning wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Hoe moeten de vlaggen hangen?

Hoe moeten de vlaggen hangen indien men meer dan één vlag uithangt? Indien men meerdere vlaggen heeft hangen, dient de belangrijkste vlag in het midden te hangen. Dit is in de regel de Nederlandse vlag. Links daarvan (kijkend vanaf de straatkant) hangt de vlag die in tweede instantie het belangrijkste is en rechts hangt, indien van toepassing, de vlag die op twee na de belangrijkste is. Voor particulieren en bedrijven geldt dat zij zelf mogen bepalen wat voor hen de belangrijkste vlag is. Bij voorkeur is de Nederlandse vlag wel de belangrijkste en hangt deze in het midden.

Vlaggen met wimpel

Bij bijzondere gebeurtenissen wordt naast de Nederlandse vlag ook een wimpel gehesen. Het beste voorbeeld hiervan is de Oranje wimpel op verjaardagen van het Koninklijk Huis. Minder bekend is het gebruik van een wit wimpel naast de Nederlandse vlag bij de geboorte van een kind en ook bij een huwelijk. Tevens is er het gebruik van een zwart wimpel naast de Nederlandse vlag bij dood van een huisgenoot.

Vlaggebruik bij overlijden

Bij het overlijden van bijzondere personen en/of bij gebeurtenissen van nationaal belang wordt er door de overheid een specifieke vlaginstructie gegeven. Die dient door de daarin vastgelegde instanties te worden uitgevoerd. Inwoners, bedrijven en organisaties wordt geadviseerd deze specifieke instructie te volgen.

Als bedrijven en instanties willen meevlaggen met de vlaginstructie, dient men de bedrijfsvlag, die in de buurt van de openbare weg hangt, die dag weg te halen. Bedrijfsvlaggen die verder van de openbare weg staan kunnen blijven hangen. Het is niet de bedoeling dat de bedrijfsvlag halfstok wordt gehangen. Bij overlijden van een medewerker van een bedrijf mag men de Nederlandse vlag halfstok hangen. Dit mag vanaf het overlijden tot en met de dag van de begrafenis.

Bij overlijden van een huisgenoot of naaste familie kan men de Nederlandse vlag met zwarte wimpel, hoog in de mast hangen. Dit mag vanaf ieder tijdstip tot zo lang men wil. Als tijdens een begrafenisplechtigheid de vlag op de kist wordt gelegd, dient deze de gehele kist te bedekken. Voor volwassenen is het formaat van de vlag dan ook al gauw 150x225cm. Het staat vrij hiervoor de vlag naar keuze te gebruiken. Bij militairen wordt vaak de Nederlandse vlag gebruikt. Bij bijvoorbeeld voetbalfans wordt soms de vlag van hun favoriete voetbalclub gebruikt.

Gebruik van vlag aan boord

Op een boot hangt vaak meer dan één vlag. Achterop een schip hangt vaak de nationale vlag. Deze dient in het midden van het achterschip te hangen. Indien dit niet mogelijk is, dan dient het aan stuurboord te worden gevoerd zover richting het midden als mogelijk. Binnen de territoriale wateren van Nederland is het geen verplichting de Nederlandse vlag te voeren. In plaats van de nationale vlag is het ook goed mogelijk de gemeentelijke vlag te voeren. Op deze manier wordt aangegeven uit welke gemeente men komt. Motorboten en sommige sloepen hebben een kleine vlag of puntvlag voorop het schip. Deze vlag wordt veelal geus of geusje genoemd. Vaak wordt daarvoor de geuzenvlag gebruikt maar ook wel andere vlaggen.

Aan de vlag voorop zie je goed van welke kant de wind waait en dat is belangrijk voor de schipper. Als men achterop de Nederlandse vlag voert is het een goed gebruik om voorop de gemeentevlag te voeren. Zeilboten kunnen meerdere vlaggetjes in hun mast hangen meestal onder de zaling als die er is. Links de clubvlag en of de KNRM vlag. Rechts de gastenvlag. Een gastenvlag is de vlag van het land of Provincie of gemeente waar men op bezoek is.

Formaat vlag en stok of mast

Voor het formaat vlag ten opzichte van de stok en ook ten opzichte van een mast zijn simpele richtlijnen: Een vlaggenstok is tweemaal de hoogte van de vlag. Op schepen is de lengte van de vlaggenstok vaak wat kleiner ten opzichte van bovenstaande en vaak slechts anderhalf keer de hoogte van de vlag. Het belangrijkste hierbij is dat de vlag het water niet kan raken. Een vlaggenmast is ruim twee keer de diagonaal van de vlag.

Hieronder staan de meeste standaard formaten van vlaggen en het
daarbij horende formaat van de stok of mast.

Formaat vlag Lengte stok of mast
20x30 cm Stok 40 cm
30x45 cm Stok 60 cm
50x75 cm Stok 100 cm
70x100 cm Stok 150 cm
100x150 cm Stok 200 cm
120x180 cm Stok 250 cm of mast 5 meter
150x225 cm Mast 6 tot 7 meter
200x300 cm Mast 8 tot 9 meter

 

Vlaggen kopen

De vlag van De Ronde venen kunt u kopen bij Jachthaven Vinkeveen, Groenlandsekade 3 in Vinkeveen.
Voor alle soorten vlaggen waaronder de vlag van gemeente De Ronde Venen, wimpels accessoires en vlaggenmasten kunt u terecht bij Vlaggenclub in Mijdrecht, www.vlaggenclub.nl of Communicatieweg 9K in Mijdrecht.
Naar een verkooppunt in Abcoude wordt op dit moment nog gezocht.

Vragen en advies

Voor vragen en nadere adviezen over dit protocol kunt u mailen naar: bestuurssecretariaat@derondevenen.nl.

Dit vlaggenprotocol voor de gemeente De Ronde Venen is tot stand gekomen in samenwerking met Vlaggenclub de Mijdrechtse Vlaggen Centrale.