Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

https://wetten.overheid.nl/BWBR0016544