Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044317