Verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van leidingen in de openbare ruimten in de gemeente De Ronde Venen 2011

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR58913