Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR718028/1