Duurzaamheidpartners

De Duurzaamheidpartners zijn bedrijven en organisaties in De Ronde Venen die duurzaamheid in hun visie en kernactiviteiten integreren, en die vanuit hun binding met de gemeente streven naar een toekomstbestendig De Ronde Venen.

De Ronde Venen, met bedrijvigheid, een agrarische sector en nabijheid tot Amsterdam en Utrecht, wordt gesteund door duurzaamheidspartners. Ze streven naar een klimaatneutrale gemeente met betrokken inwoners en bedrijfsleven. Deze partners zien een duurzame, circulaire economie als de sleutel voor innovatie, werkgelegenheid, talentontwikkeling, en onderwijs.

Kerngroep

Sinds 2018 is de kerngroep duurzame bedrijven gevormd. Dit zijn bedrijven die elke 4 weken bij elkaar komen samen met de wethouder Economie, Anja Vijselaar. Samen bespreken zij de voortgang van nieuwe projecten en waarborgen zij de opgestelde doelen.

Werkgroepen

 In 2 werkgroepen gaat de kerngroep aan de slag met verschillende thema’s. Zij werken de doelen van het getekende manifest verder uit. Het gaat om de 2 werkgroepen:

Duurzame bedrijfsvoering

Zij houden zich bezig  met de volgende onderwerpen:

  • Verdichting en verduurzaming bedrijventerrein
  • Zonnepanelen en opslag
  • Mobiliteit

Infographic_Jaarplan_DuurzameBedrijfsvoering_2024

Bewustwording

Bewustwording creëren, stimuleren en activeren bij jong en oud:

  • Door duidelijk te informeren en te overtuigen
  • Inzicht te bieden en helpen
  • Organiseren van evenementen

Infographic Jaarplan Bewustwording

Welke bedrijven hebben het duurzaamheidsmanifest al getekend?

Nieuwsbrief en LinkedIn

Meld u aan voor de nieuwsbrief van de duurzaamheidpartners.

U vindt ook informatie op de pagina op LinkedIn van de duurzaamheidpartners.

Vragen en suggesties?

Vragen of suggesties voor de duurzaamheidpartners mail naar duurzaam@derondevenen.nl.