Melding doen

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang? U kunt dan een melding doen.

Een organisatie heeft beleid over de kinderopvang. Hierin staan afspraken over het veilig en gezond opvoeden van uw kind en over de inzet van personeel. Als u denkt dat een kindercentrum of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan kunt dit bespreken met de organisatie. 

Als dit niets oplost, dan kunt u dit melden bij de GGDrU of gemeente. U kunt een e-mail sturen of bellen. Als een melding ingewikkeld is, dan vragen wij u om informatie op papier te zetten. U beschrijft de situatie zo duidelijk mogelijk. U laat ook weten welke stappen u eerder heeft genomen om de situatie te verbeteren. 

Contact

GGDrU

inspecties@GGDrU.nl

030 850 78 80

Gemeente De Ronde Venen

kinderopvang@derondevenen.nl

0297 29 16 16