Natuur- en milieueducatie

Basisscholen in De Ronde Venen kunnen zich bij de Woudreus in Wilnis inschrijven op een uiteenlopend aanbod van Natuur-en milieuactiviteiten (NME). Dit aanbod wordt verzorgd door de Omgevingsdienst regio Utrecht.

Scholen kunnen zich o.a. inschrijven voor:

  • het lenen van leskisten en materialen
  • advies en begeleiding bij schoolprojecten
  • het bezoeken van educatieve tentoonstellingen en excursies