Passend onderwijs

Uw kind is beperkt of heeft gedragsproblemen. Het leren op school gaat niet vanzelf. Uw kind kan extra hulp krijgen. Zoals extra begeleiding, aangepast lesmateriaal of les op een speciale school. De school waar u uw kind aanmeldt moet passend onderwijs geven. De school werkt samen met andere scholen in de regio. 

Uw kind gaat naar de basisschool

Dan heeft u te maken met Stichting Passenderwijs. Of met Berséba.

Ernstige dyslexie

Uw kind kan ernstige dyslexie hebben. Het lezen gaat niet vanzelf. De gemeente vergoedt onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie. U doet de aanvraag bij Stichting Passenderwijs. De stichting kijkt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. 

Uw kind gaat naar de middelbare school

Dan heeft u te maken met het samenwerkingsverband regio Utrecht West.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over passend onderwijs.